Tato stránka obsahuje odpovědi na běžné otázky vypracované naším týmem pro podporu, spolu s tipy a nápady, které považujeme za užitečné a které jsme zde uvedli jako otázky.


   

Co je UPS?

UPS je náhradní zdroj, který chrání Vaše zařízení proti poruchám v síti jako je přepětí, podpětí, výpadek proudu, kolísání napětí a frekvence, blesk atd.

UPS  používají v případě výpadku proudu vlastní baterie, ze kterých jsou schopny dodat proud i po dobu několika hodin.                             


   

Kdy se používají?

UPS se používají ve všech oblastech, jak ve firmách tak i domácnostech, např. tam, kde je nebezpečí ztráty dat v počítači, serveru, v nemocnicích na operačních sálech, na nouzové osvětlení, pro kamerové systémy, poplašné zařízení, pro napájení výtahů, k zálohování celých admin. budov atd.

Jejich další vlastností je kompenzace účiníku, ale pouze u třífázových UPS s PF=1!


   

Co znamená označení UPS off-line, line-interactiv a on-line?

Off-line je označení pro UPS, které naskakují při výpadku vstupní sítě typicky do 10-ti ms a nechrání proti mimo limitním stavům jako je přepětí, špičky atd. Používají se pro ventilátory nebo domácí počítače.

Line-interactiv jsou UPS, které vyrovnávají přepětí a podpětí většinou elektronickým přepínáním odboček transformátoru a výstupní napětí má charakter schodovité sinusovky.

On-line jsou UPS, které chrání zařízení nejlépe. Dá se říci, že chrání zařízení na 100% proti všem poruchám, které se v elektrické síti mohou vyskytnout a jejich sinusovka bývá perfektní.

Ovšem i tady se vyskytují UPS, které propouštějí nebo i vyrábějí tzv. harmonické ( rušící napětí, které se šíří po síti jak za UPS tak i před ní ). Vetšinou to nevadí, ale pro radiovou, televizní techniku a podobné aplikace je třeba se poohlédnout po UPS, které již mají zabudované filtry, jinak to pak znamená další náklady.


   

Jak se dimenzuje UPS?

Na tuto jednoduchou otázku je složitá odpověď, ale u počítačů se většinou počítá takto: jeho spotřeba v kW x 0,6 = potřebný výkon UPS v VA. U motorů je koeficient 0,8. UPS by pak měla být dimenzována - potřebný výkon x 1,2 = výkon UPS. Nedoporučuji ovšem nikomu aby tyto výpočty dělal amatérsky sám. Může se stát, že výkon nebude za chvíli stačit nebo bude spatně spočítán, neboť je zde ještě více faktorů, které tento výkon určují. Např. špičkový - záběrový proud u laserových tiskáren nebo u motorů, kde špičkový proud může být 6 x - 8 x vyšší než nominální.


   

Musí se UPS vždy dimenzovat na špičkový proud motoru?

Nemusí, ale princip jen na konkrétním případu - zakázce, neboť je zde mnoho faktorů, které ovlivňují výpočet.


Musí se na třífázový motor použít třífázová UPS?

Nemusí, ale princip jen na konkrétním případu - zakázce, neboť je zde mnoho faktorů, které ovlivňují výpočet.


Kdy použít modulární UPS?

Vždy když potřebujete 100 % zálohování.